Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Các bài toán hay lớp 3

  • Phụ trách: a@olm.vn
    Lớp: 3
    Giá: Miễn phí

Thảo luận

Nguyễn Thu Thủy 13 tháng 11 2017 lúc 13:31

đề : 22giờ42phút - 14giờ32phút =...giờ...phút

kết quả : = 8giờ10phút

chúc bn hock tốt ! 

Luu Tran Gia Han
Trả lời
1

6 tháng 8 2017 lúc 14:48

Thiên Yết 2 tháng 1 2018 lúc 13:10

hi bnLuu Tran Gia Han

Vu Hoang Kim My 3 tháng 8 2017 lúc 15:19

101 + 206 * (5 + 88) = 28551

Trường Huy 12 tháng 7 2017 lúc 20:29

bạn làm như vậy máy tinh cũng bó tay,bó giò,bó cẳng

Nữ Hoàng Phan Queen 29 tháng 7 2017 lúc 9:15

nếu bạn ra bạn biết thì cho họ biết đi máy tính cũng chịu vì quá tải bài của bạn ni

Trần Quang Mạnh 12 tháng 8 2017 lúc 20:34

Chịu rồi.

Minh Hang Ao dai
Trả lời
3

26 tháng 6 2017 lúc 20:00

Luu Tran Gia Han 7 tháng 8 2017 lúc 9:14

????????????

Trần Quang Mạnh 12 tháng 8 2017 lúc 20:34

????????????????????????????????????????????????

Thiên Yết 2 tháng 1 2018 lúc 13:10

mới tập đánh vần chữ cái ak bnMinh Hang Ao dai

Vu Hoang Kim My 18 tháng 6 2017 lúc 8:28

1 Nhất

2 nhì

3 tam

4 tứ

5 ngũ

6 lục

7 thất

8 bát

9 cửu

10 thập

Nữ Hoàng Phan Queen 20 tháng 7 2017 lúc 10:14

nhất nhì tam tứ ngũ lục thất bát cửu thập 

Luu Tran Gia Han 7 tháng 8 2017 lúc 9:15

1 Nhất

2 Nhị

3 Tam

4 Tứ

5 Ngũ

6 Lục 

7 Thất

8 Báy

9 Cửu 

10 Thập

Vu Hoang Kim My 16 tháng 6 2017 lúc 19:57

100 : + ( 50 + 30 ) = 90

Vu Hoang Kim My 16 tháng 6 2017 lúc 20:05

= 90

Trần Quang Mạnh 12 tháng 8 2017 lúc 20:36

100:10+(50+30) = 10+80

                           = 90