• Phụ trách: a@olm.vn
    Lớp: 3
    Giá: Miễn phí
Thảo luận

Nguyễn Vũ Hào 23/04/2017 lúc 16:42

là cách tính chu vi hình chữ nhật

Ha Phuc 25/03/2017 lúc 17:24

120x120=2400

Nguyễn Đăng Khôi 28/03/2017 lúc 18:49

đúng zồi!Nhưng mà quá hạn rồi nên không chấp nhận nữa.Thôi bạn trả lời sau nhé.

Lê Mạnh Tiến Đạt 06/04/2017 lúc 20:36

120 x 120 = 2400

Ok chưa 

Đỗ Công Minh 26/03/2017 lúc 19:23

là 1 tiếng

 

Đỗ Công Minh 03/04/2017 lúc 21:19

nhầm là 2 tiếng

Nguyễn Minh Châu 08/03/2017 lúc 19:17

bạn cung gì ? Mình cung sư tử

 

Nguyễn Đăng Khôi 17/03/2017 lúc 19:02

mình cung thiên bình nhá

nguyen phuong thanh 21/03/2017 lúc 12:19

MÌNH CUNG NHÂN MÃ

doraemon
Trả lời
3

28/02/2017 lúc 19:15

Nguyễn Minh Châu 08/03/2017 lúc 19:18

quá buồn 

 

nguyen phuong thanh 21/03/2017 lúc 12:19

SAO VẬY

Nguyễn Đăng Khôi 08/04/2017 lúc 20:27

???

kim jong nam 03/03/2017 lúc 11:31

umh

Nguyễn Minh Châu 08/03/2017 lúc 19:18

umh

Nguyễn Vũ Hào 10/04/2017 lúc 20:28

??????????????????????????


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: