Các bài toán hay lớp 3

  • Phụ trách: a@olm.vn
    Lớp: 3
    Giá: Miễn phí

Thảo luận

Nguyễn Thu Thủy 13/11/2017 lúc 13:31

đề : 22giờ42phút - 14giờ32phút =...giờ...phút

kết quả : = 8giờ10phút

chúc bn hock tốt ! 

Vu Hoang Kim My 03/08/2017 lúc 15:19

101 + 206 * (5 + 88) = 28551

Trường Huy 12/07/2017 lúc 20:29

bạn làm như vậy máy tinh cũng bó tay,bó giò,bó cẳng

Nữ Hoàng Phan Queen 29/07/2017 lúc 09:15

nếu bạn ra bạn biết thì cho họ biết đi máy tính cũng chịu vì quá tải bài của bạn ni

Trần Quang Mạnh 12/08/2017 lúc 20:34

Chịu rồi.

Luu Tran Gia Han 07/08/2017 lúc 09:14

????????????

Trần Quang Mạnh 12/08/2017 lúc 20:34

????????????????????????????????????????????????

Thiên Yết 02/01/2018 lúc 13:10

mới tập đánh vần chữ cái ak bnMinh Hang Ao dai

Vu Hoang Kim My 18/06/2017 lúc 08:28

1 Nhất

2 nhì

3 tam

4 tứ

5 ngũ

6 lục

7 thất

8 bát

9 cửu

10 thập

Nữ Hoàng Phan Queen 20/07/2017 lúc 10:14

nhất nhì tam tứ ngũ lục thất bát cửu thập 

Luu Tran Gia Han 07/08/2017 lúc 09:15

1 Nhất

2 Nhị

3 Tam

4 Tứ

5 Ngũ

6 Lục 

7 Thất

8 Báy

9 Cửu 

10 Thập

Vu Hoang Kim My 16/06/2017 lúc 19:57

100 : + ( 50 + 30 ) = 90

Vu Hoang Kim My 16/06/2017 lúc 20:05

= 90

Trần Quang Mạnh 12/08/2017 lúc 20:36

100:10+(50+30) = 10+80

                           = 90

Luu Tran Gia Han 10/08/2017 lúc 09:01

Là cách tính chu vi hình chữ nhật