Thảo luận

Nguyễn Thị Minh Ánh 19/05/2017 lúc 13:35

Hình như đề sai ý! Không liên quan gì đến nhau hết.

 

Nguyễn Đức Mạnh Quản lý 25/04/2017 lúc 16:22

trả lời các câu hỏi của các bạn khác bạn nhé

The darksied 20/03/2017 lúc 21:44

ta co 1^2=1

        1^3=1

      . . . . . . 

         1^9=1

=>1+1+1...+1 >1

Nguyễn Quang Trung CTV 31/03/2017 lúc 21:12

Ta có : 1 = 1

           1^2 = 1

           1^3 = 1

            ...................

            1^9 = 1

=> 1 + 1^2 + 1^3 + ...... + 1^9 = 1 + 1 + 1 + ..... + 1 > 1

 

Nguyễn Đức Mạnh Quản lý 25/04/2017 lúc 16:22

quá hay luôn

Nguyễn Tường Vi 03/05/2017 lúc 12:01

UK

haitacthongmurom 11/03/2017 lúc 19:08

dung do tao lao


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: