Ngữ văn lớp 9 (Chân trời sáng tạo)

Ngữ văn lớp 9 (Chân trời sáng tạo)

Khóa học chứa các video, bài lí thuyết và luyện tập trắc nghiệm bám sát SGK Ngữ văn 9 bộ sách Chân trời sáng tạo. Kiến thức được biên soạn đảm bảo chất lượng theo chương trình Ngữ văn 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, giúp học sinh chiếm lĩnh kiến thức một cách trọn vẹn nhất.

#Lớp 9 | olm-2.122229855