câu 1:  Câu chuyện trên được kể theo trình tự thời gian.

Câu 2:

Người ăn xin thứ nhất nhận rổ cá lớn và rời đi. Người ăn xin đã ăn được một bữa ngon lành. Không lâu sau, rổ cá hết người ăn xin đó mất vì đói. 

Người ăn xin thứ hai nhận lấy một cái cần câu nhưng đến khi ra biển thì anh đã chết kiệt sức và đói.

Còn hai người còn lại, họ đã giúp đỡ nhau vượt qua những ngày tháng khó khăn. Vài năm sau họ lập gia đình có một cuộc sống hạnh phúc và an lành.

Câu 3: 

           Câu chuyện trên gửi đến cho em thông điệp là: " Cuộc sống này cần phải có sự đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau. "        

                      Câu tục ngữ: " Một hòn chẳng đắp nên non 

                                           Ba hòn đắp lại nên cồn Thái Sơn"

                   Trong cuộc sống  muốn có sức mạnh, muốn có thành công thì con người cần phải có tình đoàn kết, tương trợ và giúp đỡ lẫn nhau.  Một người lẻ loi sẽ rất khó làm nên những việc lớn lao, khó tạo dựng thành công. Khi chúng ta cùng đoàn kết cùng hợp lực, cùng chung ý chí giúp đỡ lẫn nhau thì sẽ tạo ra một sức mạnh lớn lao. Nó giúp cho ta vượt qua những điều khó khăn, thất bại. 

                   Sự đoàn kết giúp cho chúng ta có thêm nhiều nguồn sức mạnh khác nhau vượt qua khó khăn dễ dàng hơn, mỗi cá nhân có mặt mạnh khác nhau nhưng chưa toàn diện, mà tổng hợp những mặt mạnh đó tạo nên tập thể có sức mạnh toàn diện, từ đó sẽ dẫn đến thành công. Cá nhân dù có hoàn hảo và toàn diện đến đâu nhưng thiếu sự đoàn kết sẽ khó đạt được mục đích. Chính vì vậy, chúng ta phải biết đoàn kết với nhau, phải biết hy sinh vì nhau hướng tới lợi ích chung nhất. Sự cảm thông, chia sẻ và quan tâm lẫn nhau là mấu chốt gây dựng tinh thần đoàn kết. 

                     Đoàn kết là một yếu tố không thể thiếu trong cuộc sống, nhất là trong hoàn cảnh khó khăn thử thách. Đoàn kết tạo nên một sức mạnh vô cùng to lớn. Một người không thể làm ra được gì nhưng nếu có nhiều người gộp lại sẽ làm được nên. 

              Đoàn kết sẽ tạo nên sức mạnh lớn đưa con người đến thành công. Cuộc sống luôn đặt ra cho con người nhiều khó khăn, thách thức cần phải vượt qua. Con người không thể một mình mà có thể vượt qua tất cả. Đoàn  kết giúp ta vượt qua những khó khăn, thử thách ấy. Chính vì thế, ta cần phải có tinh thần đoàn kết.

                  Giống như câu chuyện trên người ăn xin đầu tiên và người thứ hai  đã riêng lẻ một mình và cũng phải chết. Người thứ ba và bốn thì họ đã đoàn kết lại và làm nên một sức mạnh to lớn vượt qua khó khăn.