loading...

Nếu tính sau hai giờ nữa, khoảng thời gian đến giao thừa bằng một nửa khoảng thời gian đến giao thừa nếu tính sau một giờ nữa. Hỏi bây giờ là mấy giờ?

------------------------

Các bạn nhấn vào nút Tham dự bài thi bên dưới để trình bày lời giải đầy đủ của mình. Mười bạn có lời giải hay và sớm nhất sẽ được cộng/thưởng coin của OLM để đổi ra tiền mặt, thẻ cào, ngày VIP, ... . Giải thưởng sẽ được công bố vào Thứ Sáu ngày 27/1/2023. Câu đố tiếp theo sẽ lên mạng vào Thứ Sáu ngày 27/1/2023.