Một ông vua có rất nhiều con. Biết rằng ngoài 7 người con, thì các người con còn lại đều là các cặp sinh đôi; ngoài 7 người con, thì các người con còn lại đều là các bộ sinh ba. Hỏi ông vua đó có bao nhiêu người con?

------------------------

Các bạn nhấn vào nút Tham dự bài thi bên dưới để trình bày lời giải đầy đủ của mình. Mười bạn có lời giải hay và sớm nhất sẽ được cộng/thưởng coin của OLM để đổi ra tiền mặt, thẻ cào, ngày VIP, ... . Giải thưởng sẽ được công bố vào Thứ Sáu ngày 11/11/2022. Câu đố tiếp theo sẽ lên mạng vào Thứ Sáu ngày 11/11/2022.