Trong 6 câu sau, (những) câu nào đúng?

1. Các câu dưới đều đúng.

2. Các câu dưới đều không đúng.

3. Các câu trên đều đúng.

4. Một trong các câu trên đúng.

5. Các câu trên đều không đúng.

6. Các câu trên đều không đúng.

------------------------

Các bạn nhấn vào nút Tham dự bài thi bên dưới để trình bày lời giải đầy đủ của mình. Mười bạn có lời giải hay và sớm nhất sẽ được cộng/thưởng coin của OLM để đổi ra tiền mặt, thẻ cào, ngày VIP, ... . Giải thưởng sẽ được công bố vào Thứ Sáu ngày 9/9/2022. Câu đố tiếp theo sẽ lên mạng vào Thứ Sáu ngày 9/9/2022.