Trong ví của Tuấn có 50 nghìn đồng. Tuấn ghi lại số tiền mình đã tiêu và số tiền còn lại trong ví như sau:

 

Tiền đã tiêu

(nghìn đồng)

Tiền còn lại trong ví

(nghìn đồng)

Lần 1 20 30
Lần 2 15 15
Lần 3 9 6
Lần 4 6 0
Tổng 50 51

Tuấn phát hiện ra số tiền tổng ở hai cột khác nhau và không hiểu mình có tính nhầm ở đâu không!! Bạn hãy tìm cách giải thích điều này cho Tuấn nhé!

------------------------

Các bạn nhấn vào nút Tham dự bài thi bên dưới để trình bày lời giải đầy đủ của mình. Mười bạn có lời giải hay và sớm nhất sẽ được cộng/thưởng coin của OLM để đổi ra tiền mặt, thẻ cào, ngày VIP, ... . Giải thưởng sẽ được công bố vào Thứ Sáu ngày 15/7/2022. Câu đố tiếp theo sẽ lên mạng vào Thứ Sáu ngày 15/7/2022.