loading...

Cho hình thang ABCD như hình vẽ. Tính tỉ số AB : CD.

------------------------

Các bạn nhấn vào nút Tham dự bài thi bên dưới để trình bày lời giải đầy đủ của mình. Mười bạn có lời giải hay và sớm nhất sẽ được cộng/thưởng coin của OLM để đổi ra tiền mặt, thẻ cào, ngày VIP, ... . Giải thưởng sẽ được công bố vào Thứ Sáu ngày 17/6/2022. Câu đố tiếp theo sẽ lên mạng vào Thứ Sáu ngày 17/6/2022.