Một nhà máy cần tìm vị trí (S) trong một khu đất hình chữ nhật sao cho khoảng cách đến 4 cổng A, B, C, D là bé nhất. Tìm vị trí đó và tìm giá trị bé nhất của SA + SB + SC + SD.

-------------------------

Các bạn nhấn vào nút Tham dự bài thi bên dưới để trình bày lời giải đầy đủ của mình. Mười bạn có lời giải hay và sớm nhất sẽ được cộng/thưởng 2 tháng VIP của Online Math. Giải thưởng sẽ được công bố vào Thứ Bảy ngày 15/1/2022. Câu đố tiếp theo sẽ lên mạng vào Thứ Bảy ngày 15/1/2022.