Looking back on that day, we all agree that was my biggest win.My story, it's a story of my resounding victory, my biggest win ever, it makes me proud when mentioned. I am a person with a passion for literature, I dream of becoming a famous writer and poet in the future. So I expressed my dream by composing poems that I came up with, it was interesting. And it's not too surprising that I was considered by my teachers and classmates to be the best at school in Vietnamese when I was in elementary school.  Until middle school, I still kept that talent, was considered an excellent student by teachers and friends in linguistics since 6th grade, along with me was a male friend who was as good as me. We both study together, pursue our dreams together. And finally the two of us and 7 other classmates were admitted to the school's 6th grade literature club. Through many learning processes as well as qualifying rounds, the two of us were evaluated as the 2 best students in the class and I and my friend of the opposite sex were selected to compete in the provincial competition to find good students in literature. . I was both happy and nervous, but that friend and my parents were always by my side, always cheering me on, even though there were only two people left in the club and my beloved literature teacher, although I felt Feeling sad, missing, but it was an opportunity for me to rise. Exam day is approaching, I try my best to study to get the best results, and so does my other friend, the two of us together try, absorb and learn special lectures for students. good student of my teacher. After many days of trying and waiting, finally the big day came, I wasn't in the same exam room as my friend, the feeling of fear and nervousness stuck to me, that morning my dad gave When I arrived at the test site, my father wished and encouraged me and my companion, I felt empowered and boldly walked into the room and started taking the test. The exam paper I have studied carefully so it is not difficult, I do the test in 110 minutes, and the remaining 40 minutes I review and correct the lesson. After that, the time-out bell rang, I turned in my homework and met my friend in the lobby, my father was waiting, me and my father and best friend left the exam site together to return. More than a week later, I was notified of my test scores and rewards. I was touched and happy as if I wanted to scream, my work got 18.5/20 points, and my friend was equally good when he got 18,75/ 20 points, my friends and teachers heard the news. rushed to congratulate and praise the two of us. I'm proud, I won the second prize, my friend won the first prize, the two of us are very happy. That day was great. At home, when my parents heard the news, they were overjoyed, rewarded me and congratulated me beyond words. That's my victory after so much effort, how about you?

Dịch:

Nhìn lại ngày hôm đó, tất cả chúng ta đều đồng ý rằng đó là chiến thắng lớn nhất của tôi.Câu chuyện của tôi, nó là một câu chuyện về một chiến thắng vang vọng của tôi, chiến thắng lớn nhất của tôi từ trước đến nay, nó làm tôi tự hào khi nhắc đến. Tôi là một người có niềm đam mê với văn học, tôi ước mơ trong tương lai sẽ chở thành một nhà văn, thơ mổi tiếng. Vì vậy tôi đã thể hiện ước mơ của mình bằng cách sáng tác ra nhưng bài thơ do tôi nghĩ ra, điều đó thật thú vị. Và cũng không quá ngạc nhiên khi tôi được thầy cô và các bạn coi là người giỏi môn tiếng việt nhất trường hồi còn tiểu học.

Cho đến khi cấp 2, tôi vẫn giữ được tài năng ấy, được thầy cô và bạn bè coi là học sinh ưu tú về môn ngữ văn từ khi học lớp 6, cùng với tôi là một bạn nam, cũng giỏi không kém gì tôi, hai chúng tôi cùng học, cùng nhau theo đuổi ước mơ. Và cuối cùng hai chúng tôi cùng 7 người bạn khác cùng lớp được lọt vào câu lạc bộ văn lớp 6 của trường. Trải qua nhiều quá trình học tập cũng như các vòng loại, hai chúng tôi được đánh giá là 2 học sinh giỏi văn nhất lớp và tôi và người bạn khác giới của tôi được chọn đi thi cuộc thi tìm kiếm học sinh giỏi văn cấp tỉnh.  Tôi vừa vui vừa căng thẳng, nhưng người bạn đó và bố mẹ tô luôn ở bên, luôn động viên tôi hết mình, mặc dù chỉ còn hai người trong câu lạc bộ cùng với người thầy dạy văn mà tôi yêu quý, tuy có cảm giác buồn bã, thiếu vắng, nhưng đó là cơ hội cho tôi vươn lên. Ngày thi sắp đến gần, tôi ra sức ôn luyện để sao cho có được thành tích tốt nhất, và người bạn kia của tôi cũng vậy, hai chúng tôi cùng nhau cố gắng, tiếp thu và học những bài giảng đặc biệt dành riêng cho học sinh giỏi của thầy tôi.

Sau bao ngày cố gắng và chờ đợi, cuối cùng thì ngày trọng đại ấy cùng tới, tôi không ở cùng phòng thi với người bạn của tôi, cảm giác lo sợ và hồi hộp cứ bám dính lấy tôi, sáng hôm ấy bố tôi đưa tôi đến địa điểm thi, bố còn chúc và động viên tôi cùng người bạn đồng hành kia, tôi như được tiếp thêm sức mạnh và mạnh dạn bước vào phòng và bắt đầu làm bài thi. Đề thi tôi đã ôn tập kĩ nên cũng không có gì khó khăn, tôi làm trong bài trong 110 phút, và 40 phút còn lại tôi xem xét và chỉnh sữa lại bài. Sau đó, chuông hết giờ vang lên, tôi nộp bài và gặp lại người bạn của mình ở sân sảnh, bố tôi đã đứng đợi sẵn, tôi cùng bố và người bạn trí cốt cùng nhau rời khỏi địa điểm thi để trở về.

Hơn một tuần sau, tôi được nhận thông báo về điểm thi và phần thưởng. Tôi xúc động và vui như muốn hét lên, bài làm của tôi đạt 18,5/20 điểm, còn người bạn của tôi cũng lợi hại không kém khi đạt 18,75/ 20 điểm, bạn bè, thầy cô khi biết tin đã lao đến chúc mừng và khen ngợi 2 chúng tôi. Tôi tự hào, tôi đạt giải nhì, bạn tôi đạt giải nhất, hai chúng tôi vui lắm. Hôm ấy thật tuyệt. Về nhà, bố mẹ tôi khi biết tin cũng vui mừng không xiết, thưởng cho tôi và chúc mừng tôi khôn tả. Đấy, chiến thắng của tôi sau bao nỗ lực là thế, còn bạn thì sao?