Để xem thống kê kết quả của học sinh trường mình trong kỳ thi trên OLM, thầy cô vui lòng làm theo hướng dẫn:

Bước 1: Vào đề thi đã có kết quả, chọn phần Thống kê.

Ví dụ: https://dgnl.olm.vn/exam/de-thi-thu-tot-nghiep-thpt-lan-1.2164114691/pho-diem

Bước 2: Lựa chọn các tính năng lọc: Theo phổ điểm, kĩ năng hay xếp hạng học sinh.

loading...

loading...

loading...

Bước 3: Với mỗi bộ lọc, có thể lựa chọn thống kê "Toàn trường" hoặc theo từng lớp.

loading...

Như vậy, nhà trường hoàn toàn có thể nhận được các báo cáo thống kê chi tiết về kết quả thi của học sinh trong trường một cách nhanh chóng trên http://dgnl.olm.vn!