Bản tiếng Anh:

Dear Susan My name is Quynh Anh. How are you these days? I'm okay. Thank you very much for taking care of me and the country of Vietnam. Currently, the Covid-19 translation has appeared in the world in general as well as in Vietnam in particular for a long time. Recently, the Covid-19 translation broke out again in Vietnam. It has spread to many provinces in Vietnam such as Hai Duong, Quang Ninh, Gia Lai ... There are people with Covid-19 who have a very severe prognosis and may die. In the world, many people have appeared with new strains. The prevention of Covid-19 is tightening globally. Non-essential stores must close. Borders of countries must be closed, goods trade is delayed. Everyone must wear a mask and wash their hands regularly. In Vietnam, everyone must fully comply with government directives, and perform well with Message 5K and other anti-epidemic work. The 5K message includes: PAGE EXPORT, DEPRECIATION, SPACE, NO COLLECTION, MEDICAL DECLARATION. Although all epidemic control activities are well maintained, there are still people who oppose and do not cooperate with the community to fight the epidemic. Those who do not cooperate often report medical fraud, avoid isolation, do not wear masks, gather people ... Therefore, the government has to place orders such as: whoever reports in the air will have to pay themselves. isolation fees, administrative sanctions and criminal prosecution. The penalties imposed by the government are a deterrent to those who continue such acts. However, in society there are still kind hearts towards the heart of translation. Everyone together to donate essential furniture, food and utensils to help those who are in the medical isolation, social isolation. Everyone has the same heart towards translation. The whole subsidized vehicles kept going one after another to supply the people. High and beautiful gestures such as: donating blood to save people, helping people in need, welcoming people back from abroad, ... still take place so that no one will be left behind in the pandemic. The letter is long, I would like to see you later. Hope you reply soon. Goodbye, Susan. Waiting for your mail Quynh Anh

Bản dịch ( tiếng Việt ):

Gửi Susan Mình là Quỳnh Anh. Bạn dạo này vẫn khỏe chứ? Mình vẫn ổn. Mình rất cảm ơn bạn vì đã quan tâm đến mình và đất nước Việt Nam. Hiện nay, trên toàn thế giới nói chung cũng như Việt Nam nói riêng đã xuất hiện dịch Covid-19 từ rất lâu rồi. Mới đây, dịch Covid-19 lại bùng phát ở Việt Nam. Nó đã lây lan ra rất nhiều tỉnh thành ở Việt Nam như: Hải Dương, Quảng Ninh, Gia Lai ... Có những người mắc Covid-19 đang có tiên lượng rất nặng, có thể tử vong. Trên thế giới đã xuất hiện rất nhiều người mắc biến chủng mới. Toàn cầu đang siết chặt việc phòng chống Covid-19. Các cửa hàng không phục vụ thiết yếu phải đóng cửa. Biên giới của các quốc gia phải đóng cửa, việc giao thương hàng hóa bị đình trệ. Mọi người phải đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn thường xuyên. Ở Việt Nam, mọi người phải thực hiện đầy đủ chỉ thị của chính phủ, thực hiện tốt Thông điệp 5K và các công việc phòng chống dịch khác. Thông điệp 5K gồm: KHẨU TRANG, KHỬ KHUẨN, KHOẢNG CÁCH, KHÔNG TỤ TẬP, KHAI BÁO Y TẾ. Tuy rằng mọi công tác phòng chống dịch được duy trì tốt những vẫn còn những người chống đối, không hợp tác với cộng đồng để chống dịch. Những người không hợp tác thường khai báo y tế gian dối, trốn cách ly, không đeo khẩu trang, tụ tập đông người... Vì lẽ đó, chính phủ đã phải đặt lệnh như: ai khai báo không trung sẽ phải tự trả phí cách ly, xử phạt hành chính và truy cứu trách nhiệm hình sự. Những hình phạt mà chính phủ đưa ra là lời răn đe cho những người còn tiếp diễn những hành vi như vậy. Tuy vậy, trong xã hội vẫn có những tấm lòng tốt hướng về tâm dịch. Mọi người cùng nhau quyên góp đồ đạc, thực phẩm, đồ dùng thiết yếu để giúp đỡ cho những người đang ở trong khu vực cách ly y tế, giãn cách xã hội. Ai ai cũng cùng một lòng hướng về tâm dịch. Những toàn xe trợ cấp cứ nối đuôi nhau đi tiếp tế cho người dân. Những nghĩa cử cao đẹp như: hiến máu cứu người, giúp đỡ người dân khó khăn, đón người dân từ nước ngoài trở về nước,... vẫn được diễn ra để không một ai bị bỏ lại phía sau trong đại dịch. Thư đã dài, mình xin hẹn thư sau nhé. Mong bạn hồi âm sớm cho mình. Chào tạm biệt, Susan. Đợi thư bạn Quynh Anh 

                                                                    VIỆT NAM QUYẾT THẮNG ĐẠI DỊCH