loading...

Let's see how many words can you distinguish between British English and American English?

Example: In the UK, you play football; in the US, you play soccer.

1. In the UK, you eat biscuits; in the US, you eat ____________.

2. In the UK, you take a lift; in the US, you take an ___________.

3. In the UK, you drive a lorry; in the US, you drive a __________.

4. In the UK, you wear a jumper; in the US, you wear a ________.

5. In the UK, you live with a flat mate; in the US, you live with a __________.

6. In the US bedroom your clothes would be kept in the closet; in the UK, your clothes would be kept in a _________.

7. In the US your address has a zip code, in the UK your address has ____________.

8. In the US your letters and parcels are delivered by the mailman, in the UK it is the ____________.

9. In the US a proctor watches the students during an exam, in the UK it is an ________________.

10. In the US the Principal is in charge of a school, in the UK it is the ____________.

-----------------

Các bạn trình bày lời giải đầy đủ của mình vào ô Tham dự bài thi phía dưới. 10 bạn có câu trả lời nhanh nhất và chính xác sẽ được cộng 2 tháng VIP. Giải thưởng sẽ được công bố vào Thứ Sáu ngày 21/01/2022. Câu đố tiếp theo sẽ lên mạng vào Thứ Sáu ngày 21/01/2022.

Lưu ý: Câu trả lời bao gồm: STT câu hỏi + đáp án

Chúc mừng các bạn có tên trong bảng vàng đã nhận được giải thưởng Fun English 67!

--------------

Các bạn đạt giải kì trước chú ý: Các bạn mở hộp tin nhắn để nhận giải thưởng. Trong trường hợp không nhận được tin nhắn thì các bạn liên hệ với tài khoản Admin.