Let's look at the following logical puzzles and find out the answers!

1. How many hexagons (six-sided figures) can you find here?

2. In a consignment of eggs 552 were cracked, which was 12 per cent of the total consignment. How many eggs were in the consignment?

3. Which symbol is missing? Choose A, B, C or D

4. A company hires some buses to transport its workforce to a conference. If 689 workers attended the conference, and each bus seats 35 passengers, how many buses are required?

5. Which is the odd one out?

6. What numbers should replace the question mark? 1, 3, 4, 7, 11, 18, 29, ?

7. Only one group of six letters below can be rearranged to spell out a six-letter word in the English language. Identify the word.

BEOPLA
ICKTEA
WLONUD
XOLEIN
ARHCLO
HATOND
INMETL

-------------

Các bạn trình bày lời giải đầy đủ của mình vào ô Tham dự bài thi phía dưới. 05 bạn có câu trả lời nhanh nhất và chính xác sẽ được cộng 2 tháng VIP. Giải thưởng sẽ được công bố vào Thứ Sáu ngày 26/11/2021. Câu đố tiếp theo sẽ lên mạng vào Thứ Sáu ngày 26/11/2021.

Lưu ý: Câu trả lời bao gồm: STT câu hỏi + đáp án (không cần giải thích)

Chúc mừng các bạn có tên trong bảng vàng đã nhận được giải thưởng Fun English 59!

--------------

Các bạn đạt giải kì trước chú ý: Các bạn mở hộp tin nhắn để nhận giải thưởng. Trong trường hợp không nhận được tin nhắn thì các bạn liên hệ với tài khoản Admin.