Look at the four pictures and write the story shown in the pictures. You should write 35 words or more.

Picture 1

Picture 2

Picture 3

Picture 4

--------------

Các bạn trình bày bài viết đầy đủ của mình vào ô Tham dự bài thi phía dưới. 1 giải Nhất trị giá 100.000 đồng thuộc về bạn có bài viết hay nhất (dựa theo số voting stars của các bạn + đánh giá từ ban chuyên môn OLM). 1 giải Nhì được cộng 2 tháng VIP và 2 giải Ba được 1 tháng VIP. Giải thưởng sẽ được công bố vào vào Thứ Sáu ngày 23/07/2021. Câu đố tiếp theo sẽ lên mạng vào Thứ Sáu ngày 23/07/2021.

Lưu ý: Không được sao chép bài viết từ các nguồn khác mà không có trích dẫn.

Chúc mừng các bạn có tên trong bảng vàng đã nhận được giải thưởng Fun English 41!

--------------

Các bạn đạt giải kì trước chú ý: Các bạn mở hộp tin nhắn để nhận giải thưởng. Trong trường hợp không nhận được tin nhắn thì các bạn liên hệ với tài khoản Admin.