Bonnie, Daniel, Janet, Megan and Samantha are children. For Children's Day, they got some presents. Look at the clues, find out what they wished for and what they got from their parents and grandparents.

Clue 1: A girl wished for a doll but she got a book.

Clue 2: Daniel's grandparents knew he likes animals. So their present was about it. It wasn't a puzzle or a board game. He didn't get a hamster. But who got it (hamster) likes board games.

Clue 3: Bonnie got a poker set. That was what he wanted.

Clue 4: Megan went to the funfair.

Clue 5: Janet got a board game.

Clue 6: Samantha got a dollhouse.

Clue 7: Who likes the Ferris wheel tried one and got a doll.

Write your answers on the table below:

NAME WISH PARENTS' PRESENT GRANDPARENTS' PRESENT
Bonnie      
Daniel      
Janet      
Megan      
Samantha      

---------------

Các bạn trình bày lời giải đầy đủ của mình vào ô Tham dự bài thi phía dưới (chú ý không copy đề bài đăng lên các chuyên mục khác). 3 bạn có câu trả lời nhanh nhất và chính xác sẽ được cộng 2 tháng VIP. Giải thưởng sẽ được công bố vào Thứ Sáu ngày 04/06/2021. Câu đố tiếp theo sẽ lên mạng vào Thứ Sáu ngày 04/06/2021.

Đáp án:

NAME WISH PARENTS' PRESENT GRANDPARENTS' PRESENT
Bonnie card a poker set a puzzle
Daniel animal a ball a visit to the zoo
Janet Monopoly a hamster a board game
Megan Ferris wheel a visit to the funfair a doll
Samantha doll a dollhouse a book

Chúc mừng các bạn có tên trong bảng vàng đã nhận được giải thưởng Fun English 34!

--------------

Các bạn đạt giải kì trước chú ý: Các bạn mở hộp tin nhắn để nhận giải thưởng. Trong trường hợp không nhận được tin nhắn thì các bạn liên hệ với tài khoản Admin.