Directions: Select the picture that will fill the empty box so that the two lower pictures are related to each other in the same manner as the two upper pictures.

Here is an example:

The answer is (C). A tire is to a car as a horseshoe is to a horse. A car ride along with tires and a horse must be shod.

Question 1:
Question 2:
Question 3:
Question 4:
Question 5:
Question 6:

---------------

Các bạn trình bày lời giải đầy đủ của mình vào ô Tham dự bài thi phía dưới (chú ý không copy đề bài đăng lên các chuyên mục khác). 5 bạn có câu trả lời nhanh nhất và chính xác sẽ được cộng 2 tháng VIP. Giải thưởng sẽ được công bố vào Thứ Sáu ngày 21/04/2021. Câu đố tiếp theo sẽ lên mạng vào Thứ Sáu ngày 21/04/2021. 

Chú ý: Câu trả lời phải bao gồm: Số thứ tự tranh + câu trả lời

Đáp án:

1. (F) Chef is to the soup as a scientist is to chemical experiment. A chef makes soup, and a scientist develops an experiment.

2. (D) Dancer is to shoes as a magician is to wand. A dancer needs a pair of shoes, and a magician needs a wand.

3. (A) Mouse is to cat as a worm is to fish. Cats eat mice, and fish eat worms.

4. (J) Coat is to woman as the paint is to house. A coat covers a woman, and paint covers a house.

5. (F) Cherries are to trees as a tooth is to mouth. Cherries are found on a tree, and teeth are found in a mouth.

6. (J) Mushrooms are to pizza as cherry is to ice cream. Mushrooms are toppings for pizza, and cherries are toppings for ice cream.

Chúc mừng các bạn có tên trong bảng vàng đã nhận được giải thưởng Fun English 32!

--------------

Các bạn đạt giải kì trước chú ý: Các bạn mở hộp tin nhắn để nhận giải thưởng. Trong trường hợp không nhận được tin nhắn thì các bạn liên hệ với tài khoản Admin.