The Jones family went out for dinner. Each person ordered something different. Read the clues and find out what each person ordered.

1. None of the males in the family ordered a dinner that contained pasta.

2. None of the adults ordered a hamburger.

3. Grandma did not order lasagna.

4. Dad is allergic to fish.

5. The person who ordered spaghetti is younger than the person who ordered lasagna.

6. The person who ordered salmon shared some of it with his wife.

--------------

Các bạn trình bày lời giải đầy đủ của mình vào ô Tham dự bài thi phía dưới. 5 bạn có câu trả lời nhanh nhất và chính xác sẽ được cộng 2 tháng VIP. Giải thưởng sẽ được công bố vào Thứ Sáu ngày 07/05/2021. Câu đố tiếp theo sẽ lên mạng vào Thứ Sáu ngày 07/05/2021. 

Chú ý: Câu trả lời phải bao gồm: Tên món ăn + Tên thành viên ordered (viết theo hàng ngang).

Đáp án:

1. Hamburger: Josh

2. Lasagna: Mom

3. Fish and ships: Grandma

4. Baked salmon: Grandpa

5. Spaghetti: Becca

6. Chicken strips: Dad

Chúc mừng các bạn có tên trong bảng vàng đã nhận được giải thưởng Fun English 30!

--------------

Các bạn đạt giải kì trước chú ý: Các bạn mở hộp tin nhắn để nhận giải thưởng. Trong trường hợp không nhận được tin nhắn thì các bạn liên hệ với tài khoản Admin.