Directions: In questions 1-4, the three first figures are linked in certain ways. Select one of the following five figures so that it corresponds with the first three figures.

---------------

Các bạn trình bày lời giải đầy đủ của mình vào ô Tham dự bài thi phía dưới (chú ý không copy đề bài đăng lên các chuyên mục khác). 3 bạn có câu trả lời nhanh nhất và chính xác sẽ được cộng 2 tháng VIP. Giải thưởng sẽ được công bố vào Thứ Sáu ngày 09/04/2021. Câu đố tiếp theo sẽ lên mạng vào Thứ Sáu ngày 09/04/2021. 

Chú ý: Câu trả lời phải bao gồm: Số thứ tự tranh + câu trả lời

Đáp án:

1. (D) The figures are three-dimensional.

2. (N) All the figures are made up of three triangles.

3. (E) There are four lines in each figure.

4. (N) Two parallel lines are included in each figure.

Chúc mừng các bạn có tên trong bảng vàng đã nhận được giải thưởng Fun English 26!

--------------

Các bạn đạt giải kì trước chú ý: Các bạn mở hộp tin nhắn để nhận giải thưởng. Trong trường hợp không nhận được tin nhắn thì các bạn liên hệ với tài khoản Admin.