Read the following questions and choose the correct answers.

loading...

Các bạn trình bày lời giải đầy đủ của mình vào ô Tham dự bài thi phía dưới. 02 bạn có câu trả lời nhanh và chính xác nhất sẽ được cộng 50 coin. 03 bạn tiếp theo sẽ được cộng 40 coin. 05 bạn còn lại sẽ được cộng 20 coin. Giải thưởng sẽ được công bố vào Thứ Sáu ngày 10/03/2023. Câu đố tiếp theo sẽ lên mạng vào Thứ Sáu ngày 10/03/2023.

Chúc mừng các bạn có tên trong bảng vàng đã nhận được giải thưởng Fun English 205!

----------------

Các bạn đạt giải kì trước chú ý: Các bạn mở hộp tin nhắn để nhận giải thưởng. Trong trường hợp không nhận được tin nhắn thì các bạn liên hệ với tài khoản Admin.