There are 6 brothers and sisters in the Johnson family. Use the clues to find out how old each sibling is and in what month each one was born.

1. John and Janice were both born in months that begin with the same letter as their names.

2. George's age is a double digit. It is also the same number as the month he was born in.

3. The twins are both girls.

4. The boy who is eight years old was born in November.

5. The oldest child is a boy. He was born in the sixth month of the year.

--------

Các bạn trình bày lời giải đầy đủ của mình vào ô Tham dự bài thi phía dưới. Giải Nhất trị giá 100.000 đồng thuộc về bạn có câu trả lời nhanh và chính xác nhất, giải Nhì được cộng 2 tháng VIP và giải Ba được cộng 1 tháng VIP. Giải thưởng sẽ được công bố vào Thứ Sáu ngày 15/01/2021. Câu đố tiếp theo sẽ lên mạng vào Thứ Sáu ngày 15/01/2021.

Chú ý: Câu trả lời phải bao gồm: Tên nhân vật + Age + Month born.

Đáp án:

1. Paul - 8 years - November

2. Carly - 5 years - April

3. John - 14 years - June

4. Tina - 5 years - April

5. George - 10 years - October

6. Janice - 11 years - January

Chúc mừng các bạn có tên trong bảng vàng đã nhận được giải thưởng của Fun English 14!

---------

Các bạn đạt giải kì trước chú ý: Các bạn mở hộp tin nhắn mới để nhận giải thưởng. Trong trường hợp không nhận được tin nhắn thì các bạn liên hệ với tài khoản Admin.