loading...

Cho diện tích mỗi hình tam giác nhỏ như hình vẽ. Tìm x.

-------------------------

Các bạn nhấn vào nút Tham dự bài thi bên dưới để trình bày lời giải đầy đủ của mình. Mười bạn có lời giải hay và sớm nhất sẽ được cộng/thưởng 2 tháng VIP của Online Math. Giải thưởng sẽ được công bố vào Thứ Sáu ngày 26/11/2021. Câu đố tiếp theo sẽ lên mạng vào Thứ Sáu ngày 26/11/2021.