Cho hình vẽ, biết rằng mỗi hình tam giác nhỏ và hình thang nhỏ đều có cùng chiều cao. Phần màu xanh có diện tích bằng 145, hỏi phần màu đỏ có diện tích bằng bao nhiêu?

---------

Các bạn nhấn vào nút Tham dự bài thi bên dưới để trình bày lời giải đầy đủ của mình. Mười bạn có lời giải hay và sớm nhất sẽ được cộng/thưởng 2 tháng VIP của Online Math. Giải thưởng sẽ được công bố vào Thứ Bảy ngày 18/9/2021. Câu đố tiếp theo sẽ lên mạng vào Thứ Bảyngày 18/9/2021.