Trên sạp hàng có 9 chiếc túi, các túi đựng lần lượt 3, 5, 8, 15, 17, 18, 21, 2736 quả cam. Số cam trên được bán theo túi. Cô Hà và chú Tuấn mỗi người mua bốn túi. Biết rằng số cam của chú Tuấn bằng một phần ba số cam của cô Hà. Hỏi trên sạp hàng còn lại túi có bao nhiêu quả cam?

------------

Các bạn nhấn vào nút Tham dự bài thi bên dưới để trình bày lời giải đầy đủ của mình. Mười bạn có lời giải hay và sớm nhất sẽ được cộng/thưởng 2 tháng VIP của Online Math. Giải thưởng sẽ được công bố vào Thứ Sáu ngày 23/7/2021. Câu đố tiếp theo sẽ lên mạng vào Thứ Sáu ngày 23/7/2021.

---------

Bài làm của bạn Trường THCS Tri Trung:

Do số cam của chú Tuấn mua bằng một phần ba số cam của cô Hà mua nên số cam ở 8 túi của hai người đã mua là một số chia hết cho 4.

Tổng số cam ở 9 túi là:

         3 + 5 + 8 + 15 + 17 + 18 + 21 + 27 + 36 = 150 (quả)

Số 150 chia cho 4 dư 2, suy ra túi cam còn lại là số chia cho 4 dư 2. Trong 9 túi cam chỉ có túi đựng 18 quả là chia 4 dư 2.

Vậy túi cam còn lại trên sạp hàng là túi 18 quả.