Bốn bạn My, Linh, Long, Nam cùng đệm đàn và hát cho nhau nghe. Mỗi bài hát sẽ có 3 bạn hát và bạn còn lại đệm đàn. Biết rằng My hát 9 bài, Linh hát 5 bài, Long hát 6 bài và Nam hát 7 bài. Hỏi Linh đã đệm đàn mấy bài?

--------

Các bạn nhấn vào nút Tham dự bài thi bên dưới để trình bày lời giải đầy đủ của mình. Mười bạn có lời giải hay và sớm nhất sẽ được cộng/thưởng 2 tháng VIP của Online Math. Giải thưởng sẽ được công bố vào Thứ Sáu ngày 11/6/2021. Câu đố tiếp theo sẽ lên mạng vào Thứ Sáu ngày 11/6/2021.

---------

Bài làm của bạn Trần Thanh Phong:

Tổng số lượt hát mà bốn bạn bạn hát là:

9 + 7 + 6 + 5 = 27 (lượt)

Theo bài thì cứ 3 bạn hát thì có một bạn đệm đàn nên số bài hát là:

27 : 3 = 9 (bài hát)

Linh đã đệm đàn số lần là:

9 - 5 = 4 ( lần )

Đáp số : 4 lần.