Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Tứ giác
Nội dung bài giảng

Bài giảng nêu ra định nghĩa và một số tính chất của tứ giác, đồng thời trình bày một số bài tập có liên quan, ví dụ như: 
Bài 1: Chứng minh rằng trong một tứ giác:
Tổng hai đường chéo lớn hơn tổng hai cạnh đối.
Bài 2: Tính các góc của tứ giác, biết số đo của chúng tỉ lệ với 1, 3, 5, 6.
Học Toán hiệu quả cùng Online Math - http://olm.vn