Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Trung bình cộng
Nội dung bài giảng

Thế nào là trung bình cộng của hai hay nhiều số?
Tính trung bình cộng như thế nào?
Các bài toán về trung bình cộng được giải quyết ra sao?
Tất cả sẽ được trình bày trong bài giảng này. Bên cạnh đó là hệ thống bài tập củng cố kiến thức.
Học Toán hiệu quả cùng Online Math - http://olm.vn