Trừ hai số thập phân
Nội dung bài giảng

Muốn trừ hai số thập phân ta làm như sau:
- Đặt các số theo hàng dọc, có dấu phẩy thẳng hàng với nhau. 
- Trừ như trừ  số tự nhiên.
- Viết dấu phẩy ở hiệu thẳng cột với các dấu phẩy của số bị trừ và số trừ.
Học Toán hiệu quả cùng Online Math - http://olm.vn