Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Trừ hai số thập phân
Nội dung bài giảng

Muốn trừ hai số thập phân ta làm như sau:
- Đặt các số theo hàng dọc, có dấu phẩy thẳng hàng với nhau. 
- Trừ như trừ  số tự nhiên.
- Viết dấu phẩy ở hiệu thẳng cột với các dấu phẩy của số bị trừ và số trừ.
Học Toán hiệu quả cùng Online Math - http://olm.vn