Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Tính nhanh dựa trên tính chất các phép tính
Nội dung bài giảng

Bài giảng giới thiệu các tính chất phép tính và một số ví dụ tính nhanh giá trị biểu thức dựa trên các tính chất của phép tính.

- Tính chất giao hoán của phép cộng và phép nhân

- Tính chất kết hợp của các phép tính

- Tính chất phân phối của phép nhân và phép chia đối với phép cộng hoặc trừ

- Phép nhân, chia cho 2; 5; 4; 8; 25; 125