Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau
Nội dung bài giảng

- Nếu hai tiếp tuyến của một đường tròn cắt nhau tại một điểm thì :
+ Giao điểm đó cách đều hai tiếp điểm.
+ Tia kẻ từ giao điểm đó đi qua tâm là tia phân giác của góc tạo bởi hai tiếp tuyến.
+ Tia kẻ từ tâm đường tròn đi qua giao điểm đó là tia phân giác của góc tạo bởi hai bán kính đi qua tiếp điểm.
- Giao điểm của ba đường phân giác là tâm đường tròn nội tiếp tam giác.
- Giao điểm của đường phân giác trong một góc và hai đường phân giác ngoài của hai góc còn lại là tâm đường tròn bàng tiếp tam giác.
Học Toán hiệu quả cùng Online Math = http://olm.vn