Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Tính chất đối xứng
Nội dung bài giảng

Đối xứng từ lâu đã luôn được coi là đại điện của các đẹp và sự hoàn mỹ. Đối xứng xuất hiện rất nhiều xung quanh chúng ta : Gương mặt, trang phục, kiến trúc, tự nhiên...
Trong bài giảng này, ta nghiên cứu tổng quan lý thuyết về hai loại đối xứng: đối xứng trục và đối xứng tâm, đồng thời là một số bài tập nhắm củng cố kiến thức.
Học Toán hiệu quả cùng Online Math -http://olm.vn