Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Tính chất cộng góc
Nội dung bài giảng

Nếu có một tia nằm giữa hai tia còn lại, ta có tính chất cộng góc.
Hai góc phụ nhau là hai góc có tổng số đo bằng 90 độ.
Hai góc bù nhau là hai góc có tổng số đo bằng 180 độ.
Hai góc kề nhau là hai góc có một cạnh chung và hai cạnh còn lại nằm trên hai nửa mặt phẳng đối nhau có bờ chứa cạnh chung.
Hai góc kề bù là hai góc vừa kề vừa bù.
Học Toán hiệu quả cùng Online Math - https://olm.vn