Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Tìm hai số biết tổng và hiệu của chúng
Nội dung bài giảng

Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số là một trong các dạng toán cơ bản nhưng quan trọng của chương trình toán lớp 4. Phương pháp làm tổng quá của dạng toán này là:
+ Số bé = (Tổng - Hiệu) : 2
+ Số lớn = (Tổng  + Hiệu) : 2
Dạng toán còn đước sử dụng trong các bài toán ở lớp trên, thậm chí là trong các môn học khác. Chính vì thế bài giảng đã trình bày một cách rõ ràng dạng toán và cách giải thông qua sơ đồ đoạn thẳng, giúp học sinh có thể hiểu bài và vận dụng được để giải bài tập.
Học Toán hiệu quả cùng Online Math - http://olm.vn