Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Tia phân giác của một góc
Nội dung bài giảng

Định nghĩa:
Tia phân giác của một góc là tia nằm giữa hai cạnh của góc và tạo với hai cạnh đấy những góc bằng nhau.
Học Toán hiệu quả cùng Online Math - https://olm.vn