Tỉ số phần trăm
Nội dung bài giảng

Tỉ số phần trăm là một mảng kiến thức quan trọng trong chương trình Toán lớp 5. Các em học sinh cần hiểu về tỉ số phần trăm, sự khác nhau cơ bản giữa tỉ số và tỉ số phần trăm.
Bài giảng trình bày các kiến thức:
- Tỉ số phần trăm là gì?
- Cách tính tỉ số phần trăm từ tỉ số.
- Ý nghĩa của tỉ số phần trăm
Học Toán hiệu quả cùng Online Math - http://olm.vn