Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Tỉ số lượng giác
Nội dung bài giảng

Tỉ số lượng giác là một kiến thức quan trọng, lần đầu được giới thiệu tới học sinh. Trong bài giảng này, OLM nêu ra khái niệm tỉ số lượng giác dựa trên hình ảnh trực quan, đồng thời chứng minh một số tính chất quan trọng của tỉ số lượng giác.
Bên cạnh đó là hệ thống bài tập bám sát lý thuyết, có phân dạng, chẳng hạn tìm các tỉ số lượng giác còn lại khi đã biết giá trị của một tỉ số lượng giác nào đó.
Học Toán hiệu quả cùng Online Math - http://olm.vn