Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Tỉ lệ thức
Nội dung bài giảng

Tỉ lệ thức là đẳng thức của hai tỉ số. Đây là phần kiến thức khá quan trọng, dẫn tới nghiên cứu về tính chất của dãy tỉ số bằng nhau. Ngoài những ứng dụng đại số, nó còn dùng để tính toán và chứng minh các đại lượng hình học.
Bài giảng trình bày định nghĩa, tính chất và một số bài tập có liên quan tới tỉ lệ thức. Bên cạnh đó là một số bài tập, nhằm giúp học sinh có bước tư duy tốt để tìm ra cách giải phù hợp.
Học Toán hiệu quả cùng Online Math - http://olm.vn