Tam giác bằng nhau cạnh - góc - cạnh
Nội dung bài giảng

- Tường hợp bằng nhau thứ hai của hai tam giác (Cạnh - góc -canh):
Nếu hai cạnh và góc xen giữa của tam giác này bằng hai cạnh và góc xen giữa của tam giác kia thì chúng bằng nhau.
- Hệ quả áp dụng với tam giác vuông:
Nếu hai cạnh của tam giác vuông này bằng hai cạnh của tam giác vuông kia thì hai tam giác đó bằng nhau.
- Chú ý:
Nếu hai tam giác có hai cạnh và một góc bằng nhau thì chưa đủ điều kiện để hai tam giác đó bằng nhau. Điều kiện góc xen giữa hai cạnh không thể thiếu.
Học Toán hiệu quả cùng Online Math - http://olm.vn