Tam giác bằng nhau cạnh - cạnh - cạnh.
Nội dung bài giảng

- Định nghĩa: Hai tam giác bằng nhau là hai tam giác có các cạnh tương ứng bằng nhau, các góc tương ứng bằng nhau.
- Trường hợp bằng nhau thứ nhất cạnh - cạnh - cạnh:
Nếu ba cạnh của tam giác này bằng ba cạnh của tam giác kia thì hai tam giác đó bằng nhau.
Đây là phương pháp đầu tiên để chứng minh hai tam giác giác bằng nhau được giới thiệu tới học sinh. Bên cạnh phần lý thuyết, bài giảng cũng trình bày hệ thống bài tập nhằm giúp các em củng cố và hiểu rõ hơn lý thuyết.
Học Toán hiệu quả cùng Online Math - http://olm.vn