Số thực
Nội dung bài giảng

Bài giảng giới thiệu các loại số: Sô thập phân hữu hạn, số thập phân vô hạn tuần hoàn, số vô tỉ, số thực,...
Học sinh đang dần tiếp cận hệ thống số hoàn thiện, ở đây OLM giới thiệu hệ thống số dưới dạng sơ đồ tư duy, giúp các em có thể nắm vững được các loại số cũng như mối liên hệ giữa chúng.
Học Toán hiệu quả cùng Online Math - http://olm.vn