Số thập phân
Nội dung bài giảng

Số thập phân gồm hai thành phần: Phần nguyên và phần thập phân.
Số thập phân có thể chuyển đổi thành phân số thập phân, hỗn số ,...
Bài giảng trình bày cấu tạo, tính chất, cách đọc và cách viết số thập phân. Bên cạnh đó là một số bài tập để giúp học sinh hiểu rõ hơn về số thâp phân.
Học Toán hiệu quả cùng Online Math - http://olm.vn