So sánh hai số thập phân
Nội dung bài giảng

Cách so sánh hai số thập phân:
+ Số thập phân nào có phần nguyên lớn hơn thì lớn hơn.
+ Nếu hai số thập phân có phần nguyên bằng nhau, ta so sánh phần thập phân bằng cách so sánh các hàng từ trái qua phải : 
  - Số thập phân nào có hàng tương ứng lớn hơn thì số đó lớn hơn.
+ Nếu phần nguyên và phần thập phân của hai số đó bằng nhau thì hai số đó bằng nhau.
Học Toán hiệu quả cùng Online Math - http://olm.vn