Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Rút gọn và quy đồng phân số, so sánh phân số
Nội dung bài giảng

- Muốn rút gọn phân số, ta chia cả tử số và mẫu số của phân số cho ước chung (khác 1 và -1) của chúng.
- Muốn rút gọn một phân số thành phân số tối giản, ta chia cả tử số và mẫu số cho ƯCLN của chúng.
- Muốn quy đồng mẫu số các phân số:
Bước 1: Tìm một bội chung của các mẫu ( thường là BCNN) để làm mẫu chung.
Bước 2: Tìm thừa số phụ của mỗi mẫu (bằng cách chia mẫu chung cho từng mẫu).
Bước 3: Nhân tử và mẫu số của mỗi phân số với thừa số phụ tương ứng.
- So sánh phân số: Trong hai phân số có cùng một mẫu dương, phân số nào có tử lớn hơn thì lớn hơn.
Học Toán hiệu quả cùng Online Math - https://olm.vn