Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Phép trừ phân số
Nội dung bài giảng

Muốn trừ một phân số cho một phân số, ta cộng số bị trừ với số đối của số trừ.
Học Toán hiệu quả cùng Online Math - https://olm.vn