Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Phép trừ hai số nguyên
Nội dung bài giảng

Bài giảng trình bày một số lý thuyết liên quan tới phép trừ hai số nguyên, bên cạnh đó là các bài tập nhằm giúp học sinh củng cố kiến thức.
Quy tắc trừ hai số nguyên: Muốn trừ số nguyên a cho số nguyên b, ta cộng a với số đối của b.
Phép trừ không phải lúc nào cũng thực hiện được trong N nhưng luôn thực hiện được trong Z.
Học Toán hiệu quả cùng Online Math - http://olm.vn