Phép toán số hữu tỉ
Nội dung bài giảng

Bài giảng trình bày cách thực hiện phép tính với các số hữu tỉ, sau đó là hệ thống bài tập từ cơ bản tới nâng cao giúp học sinh hoàn thiện kĩ năng tính toán và quen thuộc hơn với các bài toán liên quan tới số hữu tỉ.
Học Toán hiệu quả cùng Online Math - http://olm.vn