Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Phép tính đối với phân thức đại số
Nội dung bài giảng

Phép tính các phân thức được thực hiện như sau:
- Với phân thức có cùng mẫu, ta chỉ cần cộng (trừ) tử thức và giữ nguyên mẫu thức.
- Với phân thức khác mẫu, ta quy đồng về cùng mẫu thức sau đó cộng (trừ) các phân thức cùng mẫu thức vừa tìm được.