Phép tính đối với phân thức đại số
Nội dung bài giảng

Phép tính các phân thức được thực hiện như sau:
- Với phân thức có cùng mẫu, ta chỉ cần cộng (trừ) tử thức và giữ nguyên mẫu thức.
- Với phân thức khác mẫu, ta quy đồng về cùng mẫu thức sau đó cộng (trừ) các phân thức cùng mẫu thức vừa tìm được.