Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Phép cộng và phép trừ các số tự nhiên
Nội dung bài giảng

Bài giảng trình này cách thực hiện các phép toán cộng trừ có nhớ và không nhớ.
Bên cạnh đó là hệ thống bài tập củng cố, nhằm giúp học sinh rèn luyện khả năng tính toán, làm các bài tập có lời văn.
Học Toán hiệu quả cùng Online Math - http://olm.vn