Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Phép cộng các số nguyên




Nội dung bài giảng

1. CỘNG HAI SỐ NGUYÊN CÙNG DẤU:
- Cộng hai số nguyên dương chính là cộng hai số tự nhiên khác 0.
- Muốn cộng hai số nguyên âm, ta cộng hai giá trị tuyệt đối của chúng rồi đặt dấu "−“ trước kết quả.
2. CỘNG HAI SỐ NGUYÊN KHÁC DẤU
Muốn cộng hai số nguyên khác dấu không đối nhau ta làm như sau:
Bước 1: Tìm giá trị tuyệt đối của chúng.
Bước 2: Tìm hiệu hai giá  trị tuyệt đối của hai số.
Bước 3: Đặt dấu của số có giá trị tuyệt đối lớn hơn trước kết quả tìm được
Học Toán hiệu quả cùng Online Math - http://olm.vn